Astăzi, 22 decembrie 2023, Comisia de evaluare a procurorilor r a inițiat procedura de evaluare a 29 de candidați la funcția de membru în colegiile Consiliului Superior al Procurorilor.

Conform Legii 252/2023 și Legii 26/2022, Comisia va realiza evaluarea candidaților la Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor și la Colegiul de disciplină și etică al Consiliului Superior al Procurorilor.

Pentru a facilita procesul, Comisia va continua să utilizeze același Regulament de organizare și funcționare, precum și aceleași modele de acte, pe care le-a aplicat Comisia Pre-Vetting, cu mici modificări referitoare la furnizarea materialelor în format electronic.

Acum o săptămână, Comisia a trimis candidaților o scrisoare de informare prealabilă prin care i-a anunțat că urmează să primească o solicitare oficială privind depunerea documentelor pentru evaluare, ceea ce va da startul unui termen de șapte zile pentru completarea declarațiilor. Aceste documente includ: o declarație obligatorie de avere și interese personale pentru ultimii 5 ani, dar și o listă care urmează a fi completată cu numele persoanelor apropiate din sistemul judiciar, din procuratură și din serviciul public, precum și un chestionar privind integritatea etică, care urmează a fi completat în mod voluntar de către candidați.

Candidații care nu au depus anterior declarații anuale (în conformitate cu Legea nr. 133/2016),trebuie să completeze suplimentar declarațiile pentru oricare dintre ultimii cinci ani (2018-2022).

Pentru a facilita buna desfășurare a procesului de depunere a declarațiilor specificate, exemple pre-completate cu date fictive ale acestoraa au fost anexate la scrisoare.

Acest anunț subliniază angajamentul Comisiei față de transparență și echidistanță în procesul de evaluare a candidaților pentru funcțiile-cheie din organele de autoadministrare ale procurorilor.

Sperăm la o bună colaborare cu candidații și anticipăm un proces de vetting cuprinzător și minuțios.