Comisia de evaluare a procurorilor  va efectua două tipuri de evaluări: pre-vetting-ul candidaților la funcția de membru în Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) și în colegiile din subordinea CSP și vetting-ul unor categorii de procurori, așa cum este stipulat în Legea nr. 252/2023.

La 5 decembrie 2023, Comisia de evaluare a procurorilor a adoptat Regulamentul de organizare și funcționare, anterior publicat de Comisia de evaluare a procurorilor (RoP_ROM_amended_09.2023.pdf (vetting.md)), precum și Regulamentul de evaluare, conform modificărilor din 6 septembrie 2023 și așa cum este publicat pe pagina web a Comisiei  (EvalRules_ROM_amended_09.2023.pdf (vetting.md)) ca și regulament în temeiul căruia se va efectua evaluarea candidaților la funcția de membru în CSP și în Colegiile din subordinea SCP.

Comisia de evaluare a procurorilor a adoptat, de asemenea o modificare la Regulamentul de organizare și funcționare în conformitate cu Legea nr. 26/2022, după cum urmează: art. 16 alin. (7) lit. a) care prevedea anterior că: „Secretariatul va asigura prezentarea materialelor de evaluare pe suport de hârtie, filigranat cu denumirea Comisiei: „Comisia Pre-Vetting” și numele candidatului „Numele, Prenumele candidatului” a fost înlocuit cu următoarea sintagmă: „Secretariatul va furniza copii ale materialelor în format electronic, accesibil doar pentru citire”.

În aceeași ședință din 5 decembrie 2023, Comisia de Vetting al Procurorilor a adoptat și modelul Declarației în conformitate cu art. 9, alin. (2) din legea 26/2022 (numită generic Declarația pentru ultimii 5 ani) și modelul Chestionarului cu privire la integritatea etică, așa cum au fost anterior aprobate de Comisia Pre-Vetting.

Regulamentele adoptate pot fi consultate aici: Regulamente interne – Comisia „Pre-Vetting”.