Comisia de evaluare a procurorilor a aprobat Regulamentul său de organizare și funcționare în temeiul Legii nr. 252/2023.
La 18 decembrie 2023, Comisia de evaluare a procurorilor a aprobat Regulamentul de organizare și funcționare, Declarația pentru ultimii 5 ani și Chestionarul de etică ce va fi completat de candidații pe care îi va evalua.
Aceste reguli reglementează organizarea și funcționarea Comisiei de evaluare a procurorilor, inclusiv mandatul acesteia, conduita, procedura ședințelor, procesele de vot, obligația declarării conflictelor de interese, eforturile de comunicare și transparență, operațiunile de secretariat, criteriile de evaluare, procedura de audiere publică și protecția datelor cu caracter personal.
Conform formularului declarației aprobat de Comisie, se solicită candidaților să prezinte informația detaliată privind situația financiară si interesele personale, de asemenea se solicită candidaților să completeze o lista a persoanelor apropiate care activează în sistemul judecătoresc, procuratură și serviciul public.
Pentru a afla mai multe despre reguli, vă rugăm să accesați următorul link https://bit.ly/3RM0RV4
The Prosecutor Vetting Commission Approved Its Rules under the Law No. 252/2023