Comisia de evaluare a procurorilor a emis astăzi decizii în privința lui Adrian Cebotari, Oleg Baciu și Corina Stratan, candidați la funcția de membru al Colegiului pentru selecția și evaluarea procurorilor din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). În conformitate cu prevederile legale, Comisia este obligată să constate nepromovarea evaluării pe motivul retragerii din concurs. Comisia reține că aceasta constituie o nepromovare a evaluării în baza unui temei procedural și nu reflectă o evaluare de fond.

Art. 22 alin. (12) lit. b) din Legea nr. 252/2023 prevede că subiecții menționați la art. 2 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 26/2022, pentru cererile depuse după 1 septembrie 2023, și subiecții menționați la art. 2 alin. (1) lit. f) – h) din Legea nr. 26/2022, indiferent de data depunerii cererii, vor fi evaluați de către Comisia de evaluare a procurorilor, inclusiv candidații la funcția de membru al Colegiului pentru selecția și evaluarea procurorilor din subordinea CSP. În temeiul art. 22 alin. (13) din Legea nr. 252/2023, Comisia va evalua subiecții menționați în alin. (12) conform procedurii și criteriilor reglementate prin Legea nr. 26/2022. Conform art. 13 alin. (1) din Legea nr. 26/2022, retragerea din concurs a unui candidat ulterior datei transmiterii către Comisia de evaluare a listelor cu candidați de către instituțiile responsabile de organizarea alegerilor sau, după caz, a concursului, indiferent de motivul invocat de candidat, se echivalează cu nepromovarea evaluării de către candidatul respectiv.