Comisia de Evaluare a Procurorilor și-a constituit completele de evaluare, în conformitate cu prevederile Legii 252/2023. Completele, denumite generic „Completul A” și „Completul B”, sunt alcătuite din câte trei membri ai comisiei de evaluare. Fiecare complet este condus de către Președintele Comisiei și respectiv, de către Vicepreședintele acesteia. Potrivit deciziei Comisiei, din „Completul A” fac parte Christopher Lehmann (Președinte al Completului), Saskia de Vries și Nadejda Hriptievschi. „Completul B” este format din membrii Tatiana Răducanu (Președinte al Completului), Irmantas Mikelionis și Cornel Lebedinschi.

Conform Legii 252/2023, dosarele de evaluare sunt repartizate în mod aleatoriu completelor de evaluare, utilizând o aplicație online de selectare aleatorie. Același mecanism este utilizat și la selectarea membrului raportor, care este responsabil de redactarea raportului de evaluare. În cazul unui conflict de interese, Comisia poate decide redistribuirea aleatorie a dosarului sau, dacă este necesar, poate modifica componența completului de evaluare.