Comisia de Evaluare a Procurorilor este responsabilă de evaluarea integrității etice și financiare a candidaților la funcția de membru al Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) și al Colegiilor sale specializate. Este vorba despre un proces complex și minuțios care necesită respectarea procedurilor stabilite de legislația în vigoare. Pentru a aduce puțină lumină asupra particularităților procedurii de evaluare, vom explica acest proces pe etape, de la început până la finalizarea evaluării.

Comisia de Evaluare a Procurorilor desfășoară evaluarea candidaților pentru CSP și colegiile din subordinea acestuia în conformitate cu legea nr. 26/2022 și a Regulamentului Comisiei.

Procesul de evaluare demarează în momentul în care Comisia primește listele candidaților de la CSP. Ulterior, Comisia informează candidații cu privire la inițierea evaluării și le solicită să completeze formularele solicitate în termen de șapte zile. Aceste formulare constau dintr-o Declarație de avere și interese personale pentru ultimii 5 ani, precum și o listă a membrilor familiei („persoane apropiate”), în special a celor care activează în sistemul judecătoresc, procuratură și serviciul public. De asemenea, candidații sunt rugați să completeze un chestionar privind integritatea etică.

În paralel, Comisia acumulează informațiile necesare prin accesarea sistemelor informaționale și expedierea solicitărilor de informații suplimentare, cum ar fi, bunăoară, în adresa băncilor. Pentru a clarifica eventualele dubii sau neconcordanțe, Comisia poate solicita informații suplimentare de la candidat sau de la alte persoane sau entități într-un interval de timp rezonabil.

După examinarea informațiilor acumulate, Comisia stabilește o audiere publică. În cazul refuzului candidatului de a participa la audieri, Comisia finalizează evaluarea acestuia în baza informațiilor acumulate.

În urma audierii și a deliberărilor interne, Comisia emite o decizie motivată privind constatatea promovării sau nepromovării evaluării. Decizia este, de asemenea, transmisă candidatului și CSP-ului. Totodată, candidatul evaluat poate contesta decizia la Curtea Supremă de Justiție, care poate dispune reluarea evaluării.

Actualmente, Comisia de Evaluare a Procurorilor desfășoară evaluarea a 24 de candidați care aspiră la funcția de membru al Colegiului pentru selecția și evaluarea procurorilor și Colegiului de disciplină și etică din cadrul CSP. Candidații reprezintă atât sistemul Procuraturii, cât și societatea civilă. Până în prezent, Comisia a emis decizii în privința a 8 candidați.