Comisia de evaluare a procurorilor a modificat componența completelor de evaluare, în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei. Completele, denumite generic „Completul A” și „Completul B”, sunt alcătuite din câte trei membri ai Comisiei. Potrivit deciziei Comisiei, din „Completul A” fac parte Christopher Lehmann (Președinte al Completului), Saskia de Vries și Nadejda Hriptievschi. „Completul B” este format din membrii Virginia Moraru (Președintă a Completului), Irmantas Mikelionis și Cornel Lebedinschi.

Conform Legii Nr. 252/2023, dosarele de evaluare sunt repartizate în mod aleatoriu completelor de evaluare, utilizând o aplicație online de distribuire aleatorie. În cazul unui conflict de interese, Comisia poate decide redistribuirea aleatorie a dosarului sau, dacă este necesar, poate modifica componența completului de evaluare.