bld. Ștefan cel Mare 180, etajul 12, MD-2004, Chișinău