Candidații la funcția de membru în Colegiul pentru selecția și evaluarea procurorilor

Nr. Nume, Prenume Funcția deținută Decizia Comisiei
Candidați din rândul procurorilor
1. Dimitraș Marcel Adjunct al Procurorului General interimar
2. Fencovschi Ina Procuror-șef, Procuratura raionului Ocnița
3. Gornea Mariana Procuror, Serviciul protecție drepturi
copii, Procuratura Generală
Promovat
4. Nichita Alexandru Adjunct al procurorului-șef al Procuraturii mun. Chișinău, șef al Oficiului Ciocana
5. Andronic Natalia Procuror, Procuratura de circumscripție Chișinău, Sectia pentru combaterea traficului de ființe umane a Procuraturii Generale
6. Baciu Oleg Adjunct al procurorului-șef, PCCOCS Nepromovarea evaluării
7. Pîrlii Ghenadie Procuror-șef, Procuratura Generală
8. Triboi Dumitru Procuror, Procuratura raionului Călărași
9. Lavciuc Corneliu Procuror-șef, Procuratura Generală
10. Șușu Constantin Membru al CSP
11. Sîrbu Valeriu Procuror, PCCOCS
12. Gulea Tatiana Procuror-șef, Procuratura Generală
13. Zanevici Nicolae Procuror-șef interimar, Procuratura Generală
14. Lazarev Octavian Procuror, Procuratura mun. Chișinău
15. Niculiță Gheorghe Procuror, Procuratura Anticorupție
16. Buzu Vasile Procuror, Procuratura mun. Bălți
Candidați din rândul reprezentanților societății civile
1. Beșliu Sergiu Avocat
2. Stratan Corina Avocat Nepromovarea evaluării
3. Cebotari Adrian Avocat Nepromovarea evaluării
4. Rotaru Tatiana Ex-procuror Promovat
5. Chisari-Rurak Aliona Doctor în drept, lector universitar Nepromovarea evaluării
6. Demian Elena Lector universitar Promovat

 

Candidații la funcția de membru în Colegiul de disciplină și etică din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor

Nr. Nume, Prenume Funcția deținută Decizia Comisiei
1. Comerzan Victor Adjunct al procurorului—șef, Procuratura raionului Briceni
2. Bunica Ion Procuror, Procuratura mun. Chișinău
3. Beiu Viorel Adjunct interimar al procurorului-șef, Procuratura mun. Chișinău
4. Guțan Vladislav Adjunct al procurorului-șef, Procuratura mun. Chișinău, șef al Oficiului Buiucani
5. Ivanov Vsevolod Procuror, Procuratura mun. Chișinău Nepromovarea evaluării
6. Lozan Alexandru Procuror, Procuratura Generală
7. Popescu Corneliu Procuror, PCCOCS
8. Șușu Constantin Procuror în cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale
9. Zaporojan Iancu Procuror-șef, Procuratura raionului Nisporeni
10. Zubco Eugenia Procuror, Procuratura mun. Chișinău
11. Tețcu Ion Procuror, Procuratura raionului Călăraşi