Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a anunțat despre organizarea interviurilor pentru candidații la funcția de Procuror General pe 22 februarie 2024. Ulterior, CSP va înainta Comisiei de evaluare a procurorilor o listă de candidați care urmează să fie evaluați în baza criteriilor de integritate etică și financiară.

Potrivit art. 3, alin. (3) din Legea 252/2023, candidații pentru anumite funcții cheie în sistemul procuraturii, inclusiv pentru cea de Procuror General, sunt evaluați în mod prioritar.

Evaluarea presupune un efort semnificativ nu doar pentru Comisie și Secretariatul acesteia, dar și pentru subiecții evaluării, care trebuie să furnizeze o serie de documente și informații relevante. Este vorba despre Declarația pentru ultimii 5 ani, care presupune prezentarea informației detaliate privind situația financiară si interesele personale, precum și a unei liste a persoanelor apropiate care activează în sistemul judecătoresc, procuratură și serviciul public.

Totodată, candidații la șefia Procuraturii Generale vor trebui să completeze și Chestionarul privind Integritatea Etică. În acest context, candidații care participă la interviuri sunt încurajați să se familiarizeze cu respectivele documente, în eventualitatea în care vor trebui să le depună.

Comisia mizează pe o cooperare constructivă atât cu CSP, cât și cu candidații selectați, astfel încât să fie asigurat un proces de verificare transparent, echitabil și în timp util. De asemenea, Comisia îndeamnă instituțiile guvernamentale și de aplicare a legii, ONG-urile, mass-media și publicul să furnizeze orice informații care ar putea sprijini eforturile de evaluare. Sesizările pot fi transmise prin intermediul formularului disponibil pe pagina web a Comisiei.